ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

благодійної акції «КОЖЕН ЗДАТЕН НАБЛИЗИТИ ПЕРЕМОГУ»
(надалі – Правила)

1. Організатор благодійної акції «КОЖЕН ЗДАТЕН НАБЛИЗИТИ ПЕРЕМОГУ»: 
1.1. Організатором благодійної акції «КОЖЕН ЗДАТЕН НАБЛИЗИТИ ПЕРЕМОГУ» (надалі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ю.ЕЙ.ВІ.ДИСТРИБУЦІЯ» (місцезнаходження: 03164, місто Київ, вул. Клавдіївська, буд. 16; ідентифікаційний код: 43574195).

2. Мета проведення Акції:
2.1. Метою проведення Акції є підтримка Збройних сил України.

3. Учасники Акції та акційний товар:
3.1. В Акції беруть участь всі покупці (які є фізичними особами) товарів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.ЕЙ.ВІ.ДИСТРИБУЦІЯ» (надалі – Організатор), які придбали товари у період проведення Акції. При цьому кожен учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів. 
3.2. Під акційним товаром вважається будь-який товар, продаж якого здійснює Організатор.

4. Період проведення та територія проведення Акції:
4.1. Акція триває з «13» вересня 2022 року до «31» грудня 2022 року включно.
4.2. Акція проводиться на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій внаслідок збройної агресії російської федерації проти України).
4.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути заздалегідь передбачені Організатором. Інформування учасників Акції про будь-які зміни проводиться шляхом розміщення інформації у глобальній мережі Інтернет за адресою https://store.quadro.ua/

5. Умови участі в Акції: 
5.1. Протягом 30 тридцяти) календарних днів з моменту покупки у Організатора відповідною особою акційного товару, Організатор перераховує в якості благодійного внеску на поточний рахунок будь-якого благодійного фонду, який здійснює благодійну допомогу на користь Збройних сил України або безпосередньо на поточний рахунок будь-якого структурного підрозділу Збройних сил України грошову суму, яка дорівнює 1% (одному відсотку) від ціни придбаного у Організатора акційного товару з ПДВ. Благодійний фонд або відповідний структурний підрозділ Збройних сил України, на поточний рахунок яких буде перераховуватися вищезазначена грошова сума Організатор обирає самостійно на власний розсуд.

6. Персональні дані: 
6.1. Під час проведення Акції збір персональних даних Організатором не здійснюється.

7. Інші умови: 
7.1. Всі учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися та виконувати їх. 
8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, такі ситуації/питання тлумачяться на користь Організатора. 
8.3. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://store.quadro.ua/