МІСЬКЕ ПЛАНУВАННЯ
За допомогою даних із коптерів можна створити точні 2D-карти та 3D-моделі, котрі легко співставити з географічними інформаційними системами для візуалізації результатів.
Ключові переваги
-1-
Міське моделювання
Ефективніше проєктування та планування за допомогою тривимірних моделей, що точно відображають інформацію про рельєф та архітектуру.
 
-2-
Класифікація місто/село
Отримання точних 2D-карт і 3D-моделей ландшафту для забезпечення правильної та актуальної інформації.
 
-3-
"Коридорна" картографія
Швидке нанесення на карту "коридорів", до яких належать річки, мости та дороги. Створення точних 2D-карт і 3D-моделей для полегшення перевірок і обслуговування.
Традиційні складнощі міського моделювання
 • Брак точних даних про розташування ускладнює узгодження проєктів BIM, векторних карт доріг, мап Google та супутникових знімків, що потребує додаткового часу та роботи.
 • 2D-проєкти не можуть проілюструвати просторову інформацію, потрібну для повної візуалізації дизайну.
 • BIM-проєкти можуть сильно відрізнятися від реальної моделі, що ускладнює візуалізацію та перевірку.
Як коптери допомагають у міському моделюванні
 • Швидкий зліт та політ над містами чи сільськими районами для збору даних за допомогою автоматично створених маршрутів, скорочення витрат та необхідного для роботи часу на місцях.
 • Створення 3D-моделей із точними даними з географічною прив'язкою, які легко вписати в моделі BIM для візуалізації проєктів.
 • Створені за допомогою програмного забезпечення для фотограмметрії 3D-моделі сумісні з різними ГІС-програмами, що полегшує планування.
Традиційні складнощі класифікації міської та сільської місцевості
 • Класифікація часто базується на комбінації карт Google, фізичних і контурних карт із низькою роздільною здатністю, вони недостатньо часто оновлюються та не зрозумілі інтуїтивно.
 • Складна інфраструктура навколишнього середовища: мости, дороги та водні ресурси можуть ускладнювати відображення.
 • Традиційні двовимірні карти не мають достатньо інформації ГІС для аналізу впливу на навколишнє середовище, що необхідно при плануванні інфраструктури.
Як коптери допомагають класифікувати міську та сільську місцевість
 • Швидке створення точних мап та візуалізація результатів на основі 2D-ортофотопланів.
 • Зменшення видатків на збір та аналіз інформації з використанням коптерів та програмних рішень DJI.
 • Можливість легко відстежувати зміни, порівнюючи нові дані з архівними.
Традиційні проблеми проведення топографічних зйомок
 • Треба виконати великий обсяг робіт за участю кількох команд та зацікавлених сторін. Висока вартість проєктів за умов довгих термінів виконання.
 • Часте відтермінування проєктів через неефективні методи збору даних.
 • Контурні дані не входять у стандартний пакет, що ускладнює візуалізацію інформації.
Як коптери допомагають у проведенні топографічних досліджень
 • Створення карт із маштабом 1:500 з сантиметровою точністю без використання контрольних точок.
 • 10-кратне збільшення ефективності збору та обробки даних, скорочення затраченого часу та швидкі результати.
 • Отримання стандартизованих результатів: DOM, DSM, 3D-моделі.
 • Невеликі команди зможуть швидко покривати великі території, використовуючи кілька коптерів.