ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Коптери швидко збирають точні дані з географічною прив'язкою, а програмне забезпечення для фотограмметрії допомагає обробити інформацію для отримання стандартизованих результатів.
Ключові переваги
-1-
Кадастрова зйомка
Збільшення ефективності збору даних за допомогою високоточних коптерів.
 
-2-
Спостереження за ґрунтовим покривом та змінами
Створення двовимірних ортофотопланів у режимі реального часу, щоб команди могли моментально візуалізувати рослинний покрив та відстежувати будь-які зміни.
 
-3-
Топографічна зйомка
Швидке картографування великих територій за допомогою коптерів і створення точних 2D-карт та 3D-моделей.
Традиційні проблеми кадастрової зйомки
 • Польові роботи з залученням кількох бригад сприяють зайвим витратам людських ресурсів, збільшенню термінів виконання проєкту та більшим фінансовим витратам.
 • Класичними методами складно візуалізувати об'єкти або ділянки, що проєктуються.
Як коптери допомагають проведенню кадастрової зйомки
 • Створення карт із маштабом 1:500 сантиметрової точності без використання контрольних точок.
 • 10-кратне збільшення ефективності збору та обробки даних, скорочення термінів виконання та швидкі результати.
 • Отримання стандартизованих результатів: DOM, DSM, 3D-моделі.
 • Невеликі команди здатні швидко покривати великі території, використовуючи кілька коптерів.
Традиційні проблеми моніторингу змін ґрунтового покриву та землеустрою
 • Супутникові дані дорогі й недоступні за запитом, їм притаманна низька точність інформації та роздільна здатність.
 • Повільна й неефективна робота в польових умовах з використанням тахеометрів та портативних RTK-пристроїв. Складний збір даних у віддалених районах та ландшафтах із перешкодами.
Як коптери допомагають керувати змінами ґрунтового покриву та землеустрою
 • Швидка візуалізація результатів із використанням 2D-ортофотопланів у реальному часі, створення точних карт на постобробці.
 • Зменшення витрат завдяки коптерам та програмним рішенням для збору та обробки даних.
 • Збереження цифрових записів, які легко використовувати для регулярних порівнянь ґрунтового покриву й динамічного відстеження змін.
Традиційні складнощі проведення топографічних зйомок
 • Необхідність виконання великого обсягу робіт за участю кількох команд та зацікавлених сторін. Висока вартість проєктів за умови довгих термінів виконання.
 • Часте відтермінування проєктів через неефективні методи збору даних.
 • Контурні дані не входять у стандартний пакет, що ускладнює візуалізацію інформації.
Як коптери допомагають у проведенні топографічних досліджень
 • Створення карт із маштабом 1:500 з сантиметровою точністю без використання контрольних точок.
 • 10-кратне збільшення ефективності збору та обробки даних, скорочення термінів виконання та швидкі результати.
 • Отримання стандартизованих результатів: DOM, DSM, 3D-моделі.
 • Невеликі команди зможуть швидко покривати неосяжні території, використовуючи кілька коптерів.